Info Pomoć  

 Početna za: KURIJ, Cm  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 96
Relativna atomska masa 247,0703 (Cm-247)
Naziv na hrvatskom Kurij
Internacionalni naziv Curium
Oksidacijska stanja 2, [3], 4
Talište / Vrelište (K) 1610+-40 / n.a.
Elektronegativnost 1,3 / n.a.
Konfiguracija zadnje ljuske 5f76d17s2
Element je Prijel. el. (f orb)
Spada u grupu 3 / IIIb
Spada u skupinu Skandijeva sk.

KURIJ, Cm
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

FIZIKALNI PODACI

Talište/K: 1610 +/- 40
Vrelište/K: /
Hspajanja/kJ mol^-1: /
Hisparavanja/kJ mol^-1: 387
Gustoća/kg m^-3: 13300 [293 K]
Toplinska vodljivost/W m^-1 K^-1: 10 (procjena) [300 K]
Molarni volumen/ cm^3: 18,6
Magnetska masena susceptibilnost/ kg^-1 m^3: približno gadolinijeva [oko 1 x 10^-5]

Termodinamičke karakteristike (298,15 K  0,1 MPa)

Stanje fH°0/kJ mol^-1 fG°0/kJ mol^-1 S°/J K^-1 mol^-1 Cp/J K^-1 mol^-1
(s) 0 0 / 25,98
(g) / / / /

 

  Početna za: KURIJ, Cm  

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku