Info Pomoć  

 Početna za: BARIJ, Ba  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 56
Relativna atomska masa 137,327
Naziv na hrvatskom Barij
Internacionalni naziv Baryum
Oksidacijska stanja 2
Talište / Vrelište (K) 1002 / 1910
Elektronegativnost 0,89 / 2,4 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 6s1
Element je Metal
Spada u grupu 2 / IIa
Spada u skupinu Alkalijski metali

BARIJ, Ba
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

KEMIJSKI PODACI

Otkriće: Barij je 1808. otkrio Sir Humphry Davy u Londonu, Engleska.

Opis: Barij je mekani, srebrnkasto-bijeli metal koji oksidira na zraku i reagira s vodom. Dobiva se iz barijevog oksida (BaO) zagrijavanjem sa aluminijem. Barijev sulfat se komercijalno koristi u tekućinama za bušenje do nafte i plina, a male količine barijevih spojeva se koriste i u proizvodnji boja te u staklu. 

Elektronski afinitet (M -> M-)/kJ mol^-1: -46

Radijus / pm
Ionski: Ba2+ 143
Atomski: 217
Kovalentni: 198

Elektronegativnost

Pauling: 0,89
Allred: 0,97
Apsolutna: 10,27 eV

Oksidacijska stanja

Atom Ljuska

U spojevima

Ba^2 [Xe] BaH2, BaO, Ba(OH)2 (baza), BaO2 (peroksid), Ba2+ (aq), BaF2, BaCl2 itd.; BaCO3, BaSO4 netopljiv, mnoge druge soli

 

  Početna za: BARIJ, Ba

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku