Info Pomoć  

 Početna za: URANIJ, U  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 92
Relativna atomska masa 238,0289
Naziv na hrvatskom Uranij
Internacionalni naziv Uranium
Oksidacijska stanja 2, 3, 4, 5, [6]
Talište / Vrelište (K) 1405,5 / 4018
Elektronegativnost 1,38 / n.a.
Konfiguracija zadnje ljuske 5f36d17s2
Element je Prijel. el. (f orb)
Spada u grupu 3 / IIIb
Spada u skupinu Skandijeva sk.

URANIJ, U
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

FIZIKALNI PODACI

Talište/K: 1405,5
Vrelište/K: 4018
Hspajanja/kJ mol^-1: 15,5
Hisparavanja/kJ mol^-1: 422,6
Gustoća/kg m^-3: 18950 [293 K]; 17097 [(l), talište]
Toplinska vodljivost/W m^-1 K^-1: 27,6 [300 K]
Molarni volumen/ cm^3: 12,56
Magnetska masena susceptibilnost/ kg^-1 m^3: +2,16 x 10^-8 (s)

Termodinamičke karakteristike (298,15 K  0,1 MPa)

Stanje fH°0/kJ mol^-1 fG°0/kJ mol^-1 S°/J K^-1 mol^-1 Cp/J K^-1 mol^-1
(s) 0 0 50,21 27,665
(g) 535,6 491,2 199,77 23,694

 

  Početna za: URANIJ, U  

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku