Info Pomoć  

 Početna za: TORIJ, Th  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 90
Relativna atomska masa 232,0381
Naziv na hrvatskom Torij
Internacionalni naziv Thorium
Oksidacijska stanja 2, 3, [4]
Talište / Vrelište (K) 2023 / 5060
Elektronegativnost 1,3 / n.a.
Konfiguracija zadnje ljuske 6d27s2
Element je Prijel. el. (f orb)
Spada u grupu 3 / IIIb
Spada u skupinu Skandijeva sk.

TORIJ, Th
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

FIZIKALNI PODACI

Talište/K: 2023
Vrelište/K: 5060
Hspajanja/kJ mol^-1: < 19,2
Hisparavanja/kJ mol^-1: 543,9
Gustoća/kg m^-3: 11720 [293 K]
Toplinska vodljivost/W m^-1 K^-1: 54,0 [300 K]
Molarni volumen/ cm^3: 19,80
Magnetska masena susceptibilnost/ kg^-1 m^3: +7,2 x 10^-9 (s)

Termodinamičke karakteristike (298,15 K  0,1 MPa)

Stanje fH°0/kJ mol^-1 fG°0/kJ mol^-1 S°/J K^-1 mol^-1 Cp/J K^-1 mol^-1
(s) 0 0 53,39 27,32
(g) 598,3 557,53 190,15 20,79

 

  Početna za: TORIJ, Th  

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku