Info Pomoć  

 Početna za: SAMARIJ, Sm  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 62
Relativna atomska masa 150,36
Naziv na hrvatskom Samarij
Internacionalni naziv Samarium
Oksidacijska stanja 2, [3]
Talište / Vrelište (K) 1350 / 2064
Elektronegativnost 1,17 / 3,1 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 4f66s2
Element je Prijel. el. (f orb)
Spada u grupu 3 / IIIb
Spada u skupinu Skandijeva sk.

SAMARIJ, Sm
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

IZOTOPI

Broj izotopa (uključujući nuklearne izomere): 24
Masa izotopa:
od 138 do 158

Ključni izotopi

Nuklid: 144^Sm 147^Sm* 148^Sm** 149^Sm*** 150^Sm 152^Sm 154^Sm
Atomska masa: 143,911998 146,914895 147,914820 148,917181 149,917273 151,919729 153,922206
Prirodna količina (%): 3,1 15,0 11,3 13,8 7,4 26,7 22,7
Nuklearni spin: 0+ 7/2- 0+ 7/2- 0+ 0+ 0+
Nuklearni magnetski moment: -0,8149 -0,6718
Korištenje: E E, NMR E E, NMR E E E
*147^Sm je radioaktivan sa vremenom poluraspada 1,08 x 10^11 god. i načinom raspada alfa (2,23 MeV).
**148
^Sm je radioaktivan sa vremenom poluraspada 7 x 10^15 god. i načinom raspada alfa (1,96 MeV).
***149
^Sm je radioaktivan sa vremenom poluraspada 1 x 10^16 god. i načinom raspada alfa.

 Početna za: SAMARIJ, Sm

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku