Info Pomoć  

 Početna za: PLUTONIJ, Pu  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 94
Relativna atomska masa 244,0642 (Pu-244)
Naziv na hrvatskom Plutonij
Internacionalni naziv Plutonium
Oksidacijska stanja 2, 3, [4], 5, 6, 7
Talište / Vrelište (K) 914 / 3505
Elektronegativnost 1,28 / n.a.
Konfiguracija zadnje ljuske 5f67s2
Element je Prijelazni element
Spada u grupu 3 / IIIb
Spada u skupinu Skandijeva sk.

PLUTONIJ, Pu
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

IZOTOPI

Broj izotopa (uključujući nuklearne izomere): 15
Masa izotopa:
od 232 do 246

Ključni izotopi

Nuklid: 234^Pu 236^Pu 237^Pu 238^Pu 239^Pu 240^Pu 241^Pu 242^Pu 243^Pu 244^Pu 245^Pu 246^Pu
Atomska masa: 234,0043299 236,046032 237,048401 238,049554 239,052157 240,053808 241,056845 242,058737 243,061998 244,064199 245,067820 246,070171
Vrijeme poluraspada (T1/2): 8,8 h 2,87 god. 45,2 dana 87,74 god. 24110 god. 6537 god. 14,4 god. 3,76 x 10^5 god. 4,956 h 8,2 x 10^7 h 10,5 h 10,85 dana
Način raspada i energija (MeV): EC (0,38) 94%; alfa (6,310) 6%, nema gama alfa (5,867); nema gama EC (0,22) 99,9%; alfa (5,747) 0,03%, gama alfa (5,593); gama alfa (5,244); gama alfa (5,255); gama beta- (0,021) >99%; alfa (5,139) 0,02%; gama alfa (4,983); gama beta- (0,582); gama alfa (4,665) 99,9%; SF 0,1%, gama beta- (1,28); gama beta- (0,40); gama
Nuklearni spin: 0+ 0+ 7/2+ 0+ 1/2+ 0+ 5/2+ 0+ 7/2+ 0+ 9/2+? 0+
Nuklearni magnetski moment: +0,203 -0,683
Korištenje: NMR E, NMR

Ostali izotopi plutonija imaju vrijeme poluraspada manje od 1 h.

 Početna za: PLUTONIJ, Pu

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku