Info Pomoć  

 Početna za: PRASEODIMIJ, Pm  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 59
Relativna atomska masa 140,90765
Naziv na hrvatskom Praseodimij
Internacionalni naziv Praseodym
Oksidacijska stanja [3], 4
Talište / Vrelište (K) 1204 / 3785
Elektronegativnost 1,13 / 3,0 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 4f36s2
Element je Prijel. el. (f orb)
Spada u grupu 3 / IIIb
Spada u skupinu Skandijeva sk.

PRASEODIMIJ, Pr
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

FIZIKALNI PODACI

Talište/K: 1204
Vrelište/K: 3785
Hspajanja/kJ mol^-1: 11,3
Hisparavanja/kJ mol^-1: 332,6
Gustoća/kg m^-3: 6773 [293 K]
Toplinska vodljivost/W m^-1 K^-1: 12,5 [300 K]
Molarni volumen/ cm^3: 20,80
Magnetska masena susceptibilnost/ kg^-1 m^3: +4,47 x 10^-7 (s)

Termodinamičke karakteristike (298,15 K  0,1 MPa)

Stanje fH°0/kJ mol^-1 fG°0/kJ mol^-1 S°/J K^-1 mol^-1 Cp/J K^-1 mol^-1
(s) 0 0 73,2 27,20
(g) 355,6 320,9 189,808 21,359

 

  Početna za: PRASEODIMIJ, Pr  

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku