Info Pomoć  

 Početna za: NIOBIJ, Nb  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 41
Relativna atomska masa 92,90638
Naziv na hrvatskom Niobij
Internacionalni naziv Niobium
Oksidacijska stanja -3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, [5]
Talište / Vrelište (K) 2741 / 5015
Elektronegativnost 1,23 / 4,0 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 4d45s1
Element je Prijelazni element
Spada u grupu 5 / Vb
Spada u skupinu Borova skupina

NIOBIJ, Nb
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

FIZIKALNI PODACI

Talište/K: 2741
Vrelište/K: 5015
Hspajanja/kJ mol^-1: 27,2
Hisparavanja/kJ mol^-1: 696,6
Gustoća/kg m^-3: 8570 [298 K]; 7830 [(l), talište]
Toplinska vodljivost/W m^-1 K^-1: 53,7 [300 K]
Molarni volumen/ cm^3: 10,84
Magnetska masena susceptibilnost/ kg^-1 m^3: +2,76 x 10^-9 (s)

Termodinamičke karakteristike (298,15 K  0,1 MPa)

Stanje fH°0/kJ mol^-1 fG°0/kJ mol^-1 S°/J K^-1 mol^-1 Cp/J K^-1 mol^-1
(s) 0 0 36,40 24,60
(g) 725,9 681,1 186,256 30,158

 

  Početna za: NIOBIJ, Nb  

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku