Info Pomoć  

 MOLIBDEN, Mo  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 42
Relativna atomska masa 95,94
Naziv na hrvatskom Molibden
Internacionalni naziv Molibdenum
Oksidacijska stanja -2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, [6]
Talište / Vrelište (K) 2890 / 4885
Elektronegativnost 2,16 / 3,9 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 4d55s1
Element je Prijelazni element
Spada u grupu 6 / VIb
Spada u skupinu Kromova sk.

MOLIBDEN, Mo
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

OPĆENITO O ELEMENTU

Internacionalni naziv Naziv na Francuskom Naziv na Engleskom Naziv na Hrvatskom Naziv na Talijanskom Naziv na Nizozemskom Naziv na Njemačkom Naziv na Portugalskom
Molybdenum Molybdène Molybdenum Molibden Molibdeno Molibdeen Molybdän Molibdênio
Naziv na Španjolskom Naziv na Švedskom
Molibdeno Molybden

 

U elementarnom stanju molibden je srebrnasto-siv, na zraku stalan metal relativne gustoće 10,3; pri grijanju tamnocrven, a iznad 600°C oksidira na oksid MoO3. Otapa se u razrijeđenoj nitratnoj kiselini, u koncentriranoj sulfatnoj kiselini i zlatotopci. U tragovima ga ima u biljnim i životinjskim organizmima. Za život na zemlji veoma je važan jer baza katalitičkoga djelovanja - biološka fiksacija dušika mikroorganizmima bez molibdena nije moguća; nedostatak molibdena u tlu izaziva k tomu deficitarna oboljenja kod mnogih viših biljaka. Prisutnost molibdena važna je za održanje zdravlja zubi. Od molibdenskih su minerala najvažniji: molibdenit (MoS2), vulfenit (PbMoO49, povelit [Ca(MoW)O4], molibdit (Fe2O3 x 3MoO3 x 7,5H2O). Metalni molibden dobiva se gotovo jedino iz molibdenita (molibdenskog sjajnika).


Slika 1. - Ova slika je preuzeta sa 
www.chemsoc.org
stranice. Prikazuje
Molibden u elementarnom stanju.

Nalazišta molibdenita s dovoljnim količinama i koncentracijama minerala rijetka su: 3/4 svjetske proizvodnje dolazi iz SAD, od toga opet 90% iz rudnika Climax (Colorado). Manje se količine dobivaju u Kanadi, Peruu, Australiji, Čileu, Rusiji, Kini, Norveškoj, Meksiku, djelomično kao nusprodukt pri prerađivanju bakrenih ruda. Molibdenske rude sadrže redovito prosječno oko 1%, molibdenita, a oplemenjivanjem se dobivaju koncentrati sa 75-85% MoS2. Iz koncentrata se dobiva, taljenjem u električnoj peći, uz dodatak koksa, vapna i staroga željeza, legura molibdena i željeza, feromolibden. Prženjem sulfida dobiva se molibden-oksid koji, pročišćen i reduciran vodikom, daje čisti molibden u obliku praha. Najveći dio (oko 85%) proizvedenog molibdena upotrebljava se (uglavnom u obliku feromolibdena) za dobivanje legiranih molibdenskih konstrukcijskih čelika i kao dodatak nehrđajućim i alatnim čelicima. Čisti molibden upotrebljava se za proizvodnju žarulja, elektronskih i rendgenskih cijevi, električnih kontakata, otpornika posebnih električnih peći za veoma visoke temperature, za proizvodnju termoelemenata i u zubarstvu. U spojevima molibden može imati sve valencije od 2 do 6, a najstabilniji su spojevi šesterovalentnog molibdena. Najčešće se upotrebljava amonij-molibdat: u analitičkoj kemiji za određivanje fosfata i za proizvodnju molibdenskih pigmenata. Molibdenski spojevi također se upotrebljavaju kao maziva i kao katalizatori u kemijskoj industriji.

Opća encikopedija (1977) 3. izdanje (osam svezaka). Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.

 MOLIBDEN, Mo

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku