Info Pomoć  

 Početna za: DUŠIK, N  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 7
Relativna atomska masa 14,00674
Naziv na hrvatskom Dušik
Internacionalni naziv Nitrogenium
Oksidacijska stanja -3, -2, -1, 0, 2, 3, 4, [5]
Talište / Vrelište (K) 63,29 / 77,4
Elektronegativnost 3,04 / 7,3 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 2s22p3
Element je Nemetal
Spada u grupu 15 / Va
Spada u skupinu Dušikova skupina

DUŠIK, N
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

FIZIKALNI PODACI

Talište/K: 63,29
Vrelište/K: 77,4
Hspajanja/kJ mol^-1: 0720
Hisparavanja/kJ mol^-1: 5,577
Gustoća/kg m^-3: 1026 [(s), 21 K]; 880 [(l), vrelište]; 1,2506 [(g), 273 K] 
Toplinska vodljivost/W m^-1 K^-1: 13,65 [21 K]
Molarni volumen/ cm^3: 4,62
Magnetska masena susceptibilnost/ kg^-1 m^3: -5,4 x 10^-9 (g)

Termodinamičke karakteristike (298,15 K  0,1 MPa)

Stanje fH°0/kJ mol^-1 fG°0/kJ mol^-1 S°/J K^-1 mol^-1 Cp/J K^-1 mol^-1
(g) N2 0 0 191,61 29,125
(g) atomi 472,704 455,563 153,298 20,786

 

  Početna za: DUŠIK, N  

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku