Info Pomoć  

 Početna za: HAFNIJ, Hf  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 72
Relativna atomska masa 178,49
Naziv na hrvatskom Hafnij
Internacionalni naziv Hafnium
Oksidacijska stanja 1, 2, 3, [4]
Talište / Vrelište (K) 2503 / 5470
Elektronegativnost 1,3 / 3,8 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 4f145d26s2
Element je Prijelazni element
Spada u grupu 4 / IVb
Spada u skupinu Titanijeva sk.

HAFNIJ, Hf
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

KEMIJSKI PODACI

Otkriće: Hafnij su 1923. otkrili D. Coster i G.C. von Hevesey u Copenhagenu, Danska.

Opis: Hafnij je sjajan, srebrnkast, savitljiv metal koji je otporan na koroziju zbog sloja oksida koji stvara na površini. Hafnij u prahu gori na zraku. Otporan je na djelovanje kiselina (osim HF) i lužina. Koristi se u kontrolnim šipkama za nuklearne reaktore i u visokotemperaturnim legurama i keramikama.

Elektronski afinitet (M -> M-)/kJ mol^-1: 0

Radijus / pm
Ionski: Hf3+ 84
Atomski: 156
Kovalentni: 144

Elektronegativnost

Pauling: 1,3
Allred: 1,23
Apsolutna: 3,8 eV

Oksidacijska stanja

Atom Ljuska

U spojevima

Hf^1 d3 HfCl ?
Hf^2 d2 HfCl2 ?
Hf^3 d1 HfCl3, HfBr3, HfI3, Hf^3+ reducira vodu
Hf^4 d0 [f14] HfO2, Hf(OH)^3+ (aq), HfF4, HfCl4 itd., [HfF6]^2-, [HfF7]^3-, [HfF8]^4-

 

  Početna za: HAFNIJ, Hf

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku