Info Pomoć  

 Početna za: HAFNIJ, Hf  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 72
Relativna atomska masa 178,49
Naziv na hrvatskom Hafnij
Internacionalni naziv Hafnium
Oksidacijska stanja 1, 2, 3, [4]
Talište / Vrelište (K) 2503 / 5470
Elektronegativnost 1,3 / 3,8 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 4f145d26s2
Element je Prijelazni element
Spada u grupu 4 / IVb
Spada u skupinu Titanijeva sk.

HAFNIJ, Hf
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

IZOTOPI

Broj izotopa (uključujući nuklearne izomere): 33
Masa izotopa:
od 158 do 184

Ključni izotopi

Nuklid: 174^Hf 176^Hf 177^Hf 178^Hf 179^Hf 180^Hf
Atomska masa: 173,940044 175,941406 176,943217 177,943696 178,945812 179,946545
Prirodna količina (%): 0,162 5,206 18,606 27,297 13,629 35,100
Nuklearni spin: 0+ 0+ 7/2+ 0+ 9/2+ 0+
Nuklearni magnetski moment: +0,7936 -0,6409
Korištenje: E E E E E, NMR E

 Početna za: HAFNIJ, Hf

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku