Info Pomoć  

 RUTHERFORDIJ, Rf  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 104
Relativna atomska masa (261,11)
Naziv na hrvatskom Rutherfordij
Internacionalni naziv Rutherfordium
Oksidacijska stanja 3, [4]
Talište / Vrelište (K) 2400 / 5800 (est.)
Elektronegativnost n.a. / n.a.
Konfiguracija zadnje ljuske 5f146d27s2
Element je Prijelazni element
Spada u grupu 4 / IVb
Spada u skupinu Titanijeva sk.

RUTHERFORDIJ, Rf
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

OPĆENITO O ELEMENTU

Internacionalni naziv Naziv na Francuskom Naziv na Engleskom Naziv na Hrvatskom Naziv na Talijanskom Naziv na Nizozemskom
Rutherfordium Rutherfordium Rutherfordium Rutherfordij Rutherfordio Rutherfordium
Naziv na Njemačkom Naziv na Portugalskom Naziv na Španjolskom Naziv na Švedskom
Rutherfodium Rutherfordio Rutherfordio Rutherfordium

 

Rutherfordij, prije unilkvadrij je umjetno dobiven kemijski element s atomskim brojem 104 kojeg su, prema Međunarodnoj udruzi za čistu i primijenjenu kemiju (IUPAC) i Međunarodnoj udruzi za čistu i primijenjenu fiziku (IUPAP), 1969. godine praktično istovremeno sintetizirali ruski i američki istraživači. Ruski istraživači s Joint nuklearnog instituta iz Dubne dobili su izotop ovog elementa s masenim brojem 260Rf bombardiranjem 242Pu ubrzanim ionima 22Ne prema reakciji: 242Pu + 22Ne -> 260Rf + 4n. Ovaj izotop ima vrlo kratko vrijeme poluraspada od 0,3 - 0,1 sekunde. Ruski istraživači za ovaj element predložili su ime "kurčatovij" i simbol Ku, po ruskom nuklearnom fizičaru Igoru Vasiljeviču Kurčatovu, koji se smatra ocem sovjetske atomske bombe. Američki istraživači Ghiorso, Nurmia, Harris, Eskola i Eskola s kalifornijskog sveučilišta u Berkeleyu otkrili su dva izotopa ovog elementa s masenim brojevima 257 i 259. Oni su izotop ovog elementa 257Rf dobili bombardiranjem 249Cf s izotopima 12C pri čemu je došlo do izbijanja 4 neutrona. Ovaj izotop ima vrijeme poluraspada od 4 - 5 sekundi i alfa-raspadom prelazi u 253No (t1/2=105 s). Izotop ovog elementa 259Rf dobili su sudarom jezgri 13C s 249Cf uz izbijanje 3 neutrona. Taj izotop ima vrijeme poluraspada od 3 - 4 sekunde i a-raspadom prelazi u 255No (t1/2=185s). Američki su istraživači za ovaj element predložili ime "rutherfordij" i simbol Rf u čast britanskog znanstvenika Ernesta Rutherforda koji je eksperimentalno potvrdio postojanje atomske jezgre, prvi umjetno pretvorio jedan kemijski element u drugi. IUPAC nije prihvatio niti jedan od predloženih naziva, već je 1900. g. predloženo da se imenuje i označava prema mjestu otkrića (Dubni) - Dubnij (Db) ili prema latinska izvedenici za redni broj 104 "unnilkvadrij" (lat.: unnilquadium). Danas je prihvaćen naziv Rutherfordij.

Opća encikopedija (1977) 3. izdanje (osam svezaka). Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.

 RUTHERFORDIJ, Rf

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku