Info Pomoć  

 Početna za: GERMANIJ, Ge  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 32
Relativna atomska masa 72,61
Naziv na hrvatskom Germanij
Internacionalni naziv Germanium
Oksidacijska stanja 2, 4
Talište / Vrelište (K) 1210,6 / 3103
Elektronegativnost 2,01 / 4,6 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 3d104s24p2
Element je Polumetal
Spada u grupu 14 / IVa
Spada u skupinu Ugljikova skupina

GERMANIJ, Ge
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

FIZIKALNI PODACI

Talište/K: 1210,6
Vrelište/K: 3103
Hspajanja/kJ mol^-1: 34,7
Hisparavanja/kJ mol^-1: 334,3
Gustoća/kg m^-3: 5323 [293 K]; 5490 [(l), talište]
Toplinska vodljivost/W m^-1 K^-1: 59,9 [300 K]
Molarni volumen/ cm^3: 13,64
Magnetska masena susceptibilnost/ kg^-1 m^3: -1,328 x 10^-9 (s)

Termodinamičke karakteristike (298,15 K  0,1 MPa)

Stanje fH°0/kJ mol^-1 fG°0/kJ mol^-1 S°/J K^-1 mol^-1 Cp/J K^-1 mol^-1
(s) 0 0 31,09 23,347
(g) 376,6 335,9 167,900 30,731

 

  Početna za: GERMANIJ, Ge  

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku