Info Pomoć  

 Početna za: CERIJ, Ce  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 58
Relativna atomska masa 140,115
Naziv na hrvatskom Cerij
Internacionalni naziv Cerium
Oksidacijska stanja [3], 4
Talište / Vrelište (K) 1072 / 3699
Elektronegativnost 1,12 / 3,0 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 4f26s2
Element je Prijel. el. (f orb)
Spada u grupu 3 / IIIb
Spada u skupinu Skandijeva sk.

CERIJ, Ce
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

FIZIKALNI PODACI

Talište/K: 1072
Vrelište/K: 3699
Hspajanja/kJ mol^-1: 8,87
Hisparavanja/kJ mol^-1: 313,8
Gustoća/kg m^-3: 8240 (α); 6749 (β); 6773 (γ); 6700 (δ) [298 K]
Toplinska vodljivost/W m^-1 K^-1: 11,4 [300 K]
Molarni volumen/ cm^3: 17,00
Magnetska masena susceptibilnost/ kg^-1 m^3: +2,17 x 10^-7 (s)

Termodinamičke karakteristike (298,15 K  0,1 MPa)

Stanje fH°0/kJ mol^-1 fG°0/kJ mol^-1 S°/J K^-1 mol^-1 Cp/J K^-1 mol^-1
(s) 0 0 72,0 26,94
(g) 423 385 191,776 23,075

 

  Početna za: CERIJ, Ce  

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku