Info Pomoć  

 Početna za: UGLJIK, C  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 6
Relativna atomska masa 12,011
Naziv na hrvatskom Ugljik
Internacionalni naziv Carboneum
Oksidacijska stanja -4, 2, 4
Talište / Vrelište (K) 3820 (dijamant), 3800 (grafit), 800 (c60, sublimira) / 5100 (sublimira)
Elektronegativnost 2,55 / 6,27 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 2s22p2
Element je Nemetal
Spada u grupu 13 / IIIa
Spada u skupinu Ugljikova skupina

UGLJIK, C
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

FIZIKALNI PODACI

Talište/K: 3820 (dijamant); 3800 (grafit); 800 (C60 sublimira)
Vrelište/K: 5100 (sublimira)
Hspajanja/kJ mol^-1: 105,1
Hisparavanja/kJ mol^-1: 710,9
Gustoća/kg m^-3: 3513 (dijamant); 2260 (grafit); 1650 (C60) [293 K]
Toplinska vodljivost/W m^-1 K^-1: 990 - 2320 (dijamant); 5,7; 1960 (grafit) [298 K]
Molarni volumen/ cm^3: 3,42 (dijamant)
Magnetska masena susceptibilnost/ kg^-1 m^3: -6,3 x 10^-9 (grafit); -6,2 x 10^-9 (dijamant)

Termodinamičke karakteristike (298,15 K  0,1 MPa)

Stanje fH°0/kJ mol^-1 fG°0/kJ mol^-1 S°/J K^-1 mol^-1 Cp/J K^-1 mol^-1
(s) grafit 0 0 5,740 8,257
(s) dijamant 1,895 2,900 2,377 6,113
(g) 716,682 671,257 158,096 20,838

 

  Početna za: UGLJIK, C  

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku