Info Pomoć  

 Početna za: UGLJIK, C  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 6
Relativna atomska masa 12,011
Naziv na hrvatskom Ugljik
Internacionalni naziv Carboneum
Oksidacijska stanja -4, 2, 4
Talište / Vrelište (K) 3820 (dijamant), 3800 (grafit), 800 (c60, sublimira) / 5100 (sublimira)
Elektronegativnost 2,55 / 6,27 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 2s22p2
Element je Nemetal
Spada u grupu 13 / IIIa
Spada u skupinu Ugljikova skupina

UGLJIK, C
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

MINERALI I PROIZVODNJA

Minerali: Ugljik se uglavnom pronalazi u obliku grafita, rjeđe kao dijamant, a samo u tragovima kao C6O. Također se nalazi u nalazištima fosilnih goriva i u obliku karbonata, posebno u kalcijevim i magnezijevim karbonatima.

 

Mineral Formula Gustoća Tvrdoća Struktura
Dijamant C 3,51 10 kubična
Grafit C 2,2 1-2 heksagonska

Glavne rude: grafit

Svjetska proizvodnja/m^3 godina: 8,6 x 10^9 (fosilni ugljen). Fosilna goriva: prirodni plin, 2,0 x 10^9; nafta, 3,3 x 10^9; ugljen, 2,3 x 10^9

Rezerve: prirodni plin, 127 x 10^9; nafta, 140 x 10^9; ugljen, 1000 x 10^9; katranski pijesak, nepoznato, ali velike količine

Pakiranje (uobičajeno): Nabavljiv kao bezobličan, kao fuleren, dijamant, grafit i čađa. (SIGURNO)

 

 Početna za: UGLJIK, C

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku