Info Pomoć  

 Početna za: BROM, Br  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 35
Relativna atomska masa 79,904
Naziv na hrvatskom Brom
Internacionalni naziv Bromum
Oksidacijska stanja [-1], 0, 1, 3, 4, 5, 7
Talište / Vrelište (K) 265,9 / 331,93
Elektronegativnost 2,96 / 7,59 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 3d104s24p5
Element je Nemetal
Spada u grupu 16 / VIa
Spada u skupinu Halkogeni elementi

BROM, Br
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

IZOTOPI

Broj izotopa (uključujući nuklearne izomere): 28
Masa izotopa:
od 72 do 92

Ključni izotiopi

Nuklid: 79^Br 81^Br
Atomska masa: 78,9183361 80,916289
Prirodna količina (%): 50,69 49,31
Nuklearni spin: 3/2- 3/2-
Nuklearni magnetski moment: +2,106339 +2,270560
Korištenje: E, NMR E, NMR

 Početna za: BROM, Br

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku