Info Pomoć  

 Početna za: ALUMINIJ, Al  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 13
Relativna atomska masa 26,981539
Naziv na hrvatskom Aluminij
Internacionalni naziv Aluminium
Oksidacijska stanja 1, [3]
Talište / Vrelište (K) 933,52 / 2740
Elektronegativnost 1,61 / 3,23 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 3s22p1
Element je Metal
Spada u grupu 13 / IIIa
Spada u skupinu Borova skupina

ALUMINIJ, Al
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

FIZIKALNI PODACI

Talište/K: 933,52
Vrelište/K: 2740
Hspajanja/kJ mol^-1: 10,67
Hisparavanja/kJ mol^-1: 293,72
Gustoća/kg m^-3: 2698 [293 K]; 2390 [(l), talište]
Toplinska vodljivost/W m^-1 K^-1: 237 [300 K]
Molarni volumen/ cm^3: 10
Magnetska masena susceptibilnost/ kg^-1 m^3: +7,7 x 10^-9 (s)

Termodinamičke karakteristike (298,15 K  0,1 MPa)

Stanje fH°0/kJ mol^-1 fG°0/kJ mol^-1 S°/J K^-1 mol^-1 Cp/J K^-1 mol^-1
(s) 0 0 28,33 24,35
(g) 326,4 285,7 165,54 21,38

 

  Početna za: ALUMINIJ, Al  

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku