Info Pomoć  

 Početna za: VANADIJ, V  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 23
Relativna atomska masa 50,9415
Naziv na hrvatskom Vanadij
Internacionalni naziv Vanadium
Oksidacijska stanja -3, -1, 0, 1, 2, [3], [4], [5]
Talište / Vrelište (K) 2160 / 3650
Elektronegativnost 1,63 / 3,6 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 3d34s2
Element je Prijelazni element
Spada u grupu 5 / Vb
Spada u skupinu Vanadijeva sk.

VANADIJ, V
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

FIZIKALNI PODACI

Talište/K: 2160
Vrelište/K: 3650
Hspajanja/kJ mol^-1: 17,6
Hisparavanja/kJ mol^-1: 458,6
Gustoća/kg m^-3: 6110 [298 K]; 5550 [(l), talište]
Toplinska vodljivost/W m^-1 K^-1: 30,7 [300 K]
Molarni volumen/ cm^3: 8,34
Magnetska masena susceptibilnost/ kg^-1 m^3: +6,28 x 10^-8 (s)

Termodinamičke karakteristike (298,15 K  0,1 MPa)

Stanje fH°0/kJ mol^-1 fG°0/kJ mol^-1 S°/J K^-1 mol^-1 Cp/J K^-1 mol^-1
(s) 0 0 28,91 24,89
(g) 514,21 754,43 182,298 26,012

 

  Početna za: VANADIJ, V  

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku