Info Pomoć  

 Početna za: TITANIJ, Ti  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 22
Relativna atomska masa 47,867
Naziv na hrvatskom Titanij
Internacionalni naziv Titanium
Oksidacijska stanja -2, -1, 0, 2, 3, [4]
Talište / Vrelište (K) 1933 / 3560
Elektronegativnost 1,54 / 3,45 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 3d24s2
Element je Prijelazni element
Spada u grupu 4 / IVb
Spada u skupinu Titanova sk.

TITANIJ, Ti
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

FIZIKALNI PODACI

Talište/K: 1933
Vrelište/K: 3560
Hspajanja/kJ mol^-1: 20,9
Hisparavanja/kJ mol^-1: 428,9
Gustoća/kg m^-3: 4540 [298 K]; 4110 [(l), talište]
Toplinska vodljivost/W m^-1 K^-1: 21,9 [300 K]
Molarni volumen/ cm^3: 10,55
Magnetska masena susceptibilnost/ kg^-1 m^3: +4,01 x 10^-8 (s)

Termodinamičke karakteristike (298,15 K  0,1 MPa)

Stanje fH°0/kJ mol^-1 fG°0/kJ mol^-1 S°/J K^-1 mol^-1 Cp/J K^-1 mol^-1
(s) 0 0 30,63 25,02
(g) 469,9 425,1 180,298 24,430

 

  Početna za: TITANIJ, Ti  

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku