Info Pomoć  

 Početna za: TITANIJ, Ti  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 22
Relativna atomska masa 47,867
Naziv na hrvatskom Titanij
Internacionalni naziv Titanium
Oksidacijska stanja -2, -1, 0, 2, 3, [4]
Talište / Vrelište (K) 1933 / 3560
Elektronegativnost 1,54 / 3,45 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 3d24s2
Element je Prijelazni element
Spada u grupu 4 / IVb
Spada u skupinu Titanova sk.

TITANIJ, Ti
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

MINERALI I PROIZVODNJA

 

Mineral Formula Gustoća Tvrdoća Struktura
Anatas β-TiO2 3,90 5,5-6 tetragonska
Brukit γ-TiO2 4,14 5,5-6 ortorompska
Ilmenit FeTiO3 4,72 5-6 romboedarska
Perovskit CaTiO2 4,01 5,5 ortorompska
Rutil α-TiO2 4,23 6-6,5 tetragonska
Titanit CaTiSiO4 3,50 5-5,5 monoklinska

Glavne rude: ilmenit, ponekad se vadi i anatas

Svjetska proizvodnja/m^3 godina: 99000 (metalni titanij); 3 x 10^6 (TiO2)

Rezerve: 440 x 10^6

Pakiranje (uobičajeno): Nabavljivo u obliku kristala, folije, granula, u prahu, u obliku štapova i žice. (SIGURNO)

 

 Početna za: TITANIJ, Ti

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku