Info Pomoć  

 Početna za: TITANIJ, Ti  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 22
Relativna atomska masa 47,867
Naziv na hrvatskom Titanij
Internacionalni naziv Titanium
Oksidacijska stanja -2, -1, 0, 2, 3, [4]
Talište / Vrelište (K) 1933 / 3560
Elektronegativnost 1,54 / 3,45 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 3d24s2
Element je Prijelazni element
Spada u grupu 4 / IVb
Spada u skupinu Titanova sk.

TITANIJ, Ti
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

IZOTOPI

Broj izotopa (uključujući nuklearne izomere): 13
Masa izotopa:
od 41 do 53

Ključni izotopi

Nuklid: 46^Ti 47^Ti 48^Ti 49^Ti 50^Ti
Atomska masa: 45,952629 46,951764 47,947947 48,947871 49,944792
Prirodna količina (%): 8,0 7,3 73,8 5,5 5,4
Nuklearni spin: 0+ 5/2+ 0+ 7/2- 0+
Nuklearni magnetski moment: -0,78848 -1,10417
Korištenje: E E,NMR E E,NMR E

 Početna za: TITANIJ, Ti

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku