Info Pomoć  

 Početna za: TANTAL, Ta  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 73
Relativna atomska masa 180,9479
Naziv na hrvatskom Tantal
Internacionalni naziv Tantal
Oksidacijska stanja -3, -1, 1, 2, 3, 4, [5]
Talište / Vrelište (K) 3269 / 5698+-100
Elektronegativnost 1,5 / 4,11 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 4f145d36s2
Element je Prijelazni element
Spada u grupu 5 / Vb
Spada u skupinu Vanadijeva sk.

TANTAL, Ta
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

MINERALI I PROIZVODNJA

 

Mineral Formula Gustoća Tvrdoća Struktura
Kolumbit (Fe,Mn)(Ta,Nb)2O6 grupa ruda miješanog sastava
Ferotantalit FeTa2O6 7,95 6-6,5 ortorompska
Manganotantalit (Fe,Mn)(Ta,Nb)2O6 6,76 6-6,5 ortorompska
Mikrolit (Na,Ca)2Ta2O6(O,OH,F) 6,42 5-5,5 kubična
Samarskit (Y,Ce,U,Fe)3(Nb,Ta,Ti)5O16 5,69 5-6 ortorompska

Glavne rude: kolumbit, samarskit

Svjetska proizvodnja/m^3 godina: 840

Rezerve: /

Pakiranje (uobičajeno): Nabavljivo u obliku folije, praha, štapova i žice. (SIGURNO)

 

 Početna za: TANTAL, Ta

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku