Info Pomoć  

 SEABORGIJ, Sg  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 109
Relativna atomska masa (263,12)
Naziv na hrvatskom Seaborgij
Internacionalni naziv Seaborgium
Oksidacijska stanja 4, 5, [6]
Talište / Vrelište (K) n.a. / n.a.
Elektronegativnost n.a. / n.a.
Konfiguracija zadnje ljuske 5f146d47s2
Element je Prijelazni element
Spada u grupu 6 / VIb
Spada u skupinu Kromova sk.

SEABORGIJ, Sg
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

OPĆENITO O ELEMENTU

Internacionalni naziv Naziv na Francuskom Naziv na Engleskom Naziv na Hrvatskom Naziv na Talijanskom Naziv na Nizozemskom
Seaborgium Seaborgium Seaborgium Seaborgij Seaborgio Seaborgium
Naziv na Njemačkom Naziv na Portugalskom Naziv na Španjolskom Naziv na Švedskom
Seaborgium Seaborgio Seaborgio Seaborgium

 

Seabrogij, prije unnilheksij, je umjetno dobiven kemijski element atomskog broja 106 kojeg je 1971. godine otkrio Albert Ghiorso i njegovi suradnici u Lawrence, Berkeley i Livermore Laboratorijima. Bombardiranjem mete 249Cf s ionima 18O dobili su izotop 263Sg s vremenom poluraspada od 0,9s koji se alfa-raspadom pretvara u 259Sg. Ove su pokuse ponovili i potvrdili sredinom 1993. godine Kenneth Gregorich, Darleane Hoffman i suradnici. U ožujku 1994. godine. na skupštini Američkog kemijskog društva objavljeno je da su se znanstvenici s Lawrence Berkeley i Livermore Laboratorija odlučili da ga nazovu "seaborgij" (searborgium) i da za njega predlažu simbol Sg, čime bi se još za života ukazana počast Glennu Seaborgu koji je dao velike doprinose istraživanju transuranijskih elemenata i koji je 1951. godine i za svoj rad dobio Nobelovu nagradu. Prvotno se IUPAC-ova komisija odlučila se za naziv u čast E. Rutherforda i preporučila naziv "rutherfordij" (Rf). Naziv rutherfordij je dobio element rednog broja 104, a 106 je postao seaborgij. 

Opća encikopedija (1977) 3. izdanje (osam svezaka). Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.

 SEABROGIJ, Sg

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku