Info Pomoć  

 Početna za: TANTAL, Ta  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 73
Relativna atomska masa 180,9479
Naziv na hrvatskom Tantal
Internacionalni naziv Tantal
Oksidacijska stanja -3, -1, 1, 2, 3, 4, [5]
Talište / Vrelište (K) 3269 / 5698+-100
Elektronegativnost 1,5 / 4,11 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 4f145d36s2
Element je Prijelazni element
Spada u grupu 5 / Vb
Spada u skupinu Vanadijeva sk.

TANTAL, Ta
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

IZOTOPI

Broj izotopa (uključujući nuklearne izomere): 28
Masa izotopa:
od 159 do 186

Ključni izotopi

Nuklid: 180^Ta* 181^Ta
Atomska masa: 179,947462 180,947992
Prirodna količina (%): 0,012 99,988
Nuklearni spin: 9- 7/2+
Nuklearni magnetski moment: +2,371
Korištenje: E E, NMR
*180^Ta je radioaktivan sa vremenom poluraspada većim od 1 x 10^14 god.

 Početna za: TANTAL, Ta

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku