Info Pomoć  

 Početna za: SEABORGIJ, Sg  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 109
Relativna atomska masa (263,12)
Naziv na hrvatskom Seaborgij
Internacionalni naziv Seaborgium
Oksidacijska stanja 4, 5, [6]
Talište / Vrelište (K) n.a. / n.a.
Elektronegativnost n.a. / n.a.
Konfiguracija zadnje ljuske 5f146d47s2
Element je Prijelazni element
Spada u grupu 6 / VIb
Spada u skupinu Kromova sk.

SEABORGIJ, Sg
 

 

Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

KEMIJSKI PODACI

Otkriće: Izotop 263 su stvorili i identificirali 1974. američki znastvenici vođeni Albertom Ghiorsom, na Lawrence Berkeley Laboratory, California, i na Livermore National Laboratory, SAD.

Opis: Seaborgij je radioaktivan metal koji se ne pojavljuje u prirodi i samo je od istraživačkog interesa. Njegova kemija sliči volframovoj.

Elektronski afinitet (M -> M-)/kJ mol^-1: /

Radijus / pm
Ionski: Sg5+ 92 (procjena)
Atomski: 132 (procjena)

Elektronegativnost

Pauling: /
Allred: /
Apsolutna: /

Oksidacijska stanja

Atom Ljuska

U spojevima

Sg^4 d2 predviđeno
Sg^5 d1 predviđeno
Sg^6 [f14] SgO4^2-, SgO2Cl2

 

  Početna za: SEABORGIJ, Sg

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku