Info Pomoć  

 Početna za: SEABORGIJ, Sg  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 109
Relativna atomska masa (263,12)
Naziv na hrvatskom Seaborgij
Internacionalni naziv Seaborgium
Oksidacijska stanja 4, 5, [6]
Talište / Vrelište (K) n.a. / n.a.
Elektronegativnost n.a. / n.a.
Konfiguracija zadnje ljuske 5f146d47s2
Element je Prijelazni element
Spada u grupu 6 / VIb
Spada u skupinu Kromova sk.

SEABORGIJ, Sg
 

 

Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

IZOTOPI

Broj izotopa (uključujući nuklearne izomere): 6
Masa izotopa:
od 259 do 266

Ključni izotopi

Nuklid: 259^Sg 262^Sg 261^Sg 263^Sg 265^Sg 266^Sg
Atomska masa: 259,1144 261,1161 263,1182
Vrijeme poluraspada (T1/2): 0,5 s 4 x 10^-3 s 0,3 s 0,9 s 2,8 s 27,3 s
Način raspada i energija (MeV): alfa; SF alfa; SF alfa; SF? SF; alfa alfa (8,81) alfa (8,82)
Nuklearni spin:
Nuklearni magnetski moment:
Korištenje:

 Početna za: SEABORGIJ, Sg

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku