Info Pomoć  

 Početna za: SEABORGIJ, Sg  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 109
Relativna atomska masa (263,12)
Naziv na hrvatskom Seaborgij
Internacionalni naziv Seaborgium
Oksidacijska stanja 4, 5, [6]
Talište / Vrelište (K) n.a. / n.a.
Elektronegativnost n.a. / n.a.
Konfiguracija zadnje ljuske 5f146d47s2
Element je Prijelazni element
Spada u grupu 6 / VIb
Spada u skupinu Kromova sk.

SEABORGIJ, Sg
 

 

Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

MINERALI I PROIZVODNJA

Minerali: Ne pojavljuje se u prirodi.

Glavni izvor: Nekoliko atoma seaborgija je stvoreno bombardiranjem 249^Cf jezgrama 18^O. To je napravljeno ciklotronom promjera 88 inča koji stvara oko milijardu atoma na sat od kojih je samo jedan element 106. Bombardiranjem 248^Cm jezgrama 22^Ne nastaju teži izotopi 265^Sg i 266^Sg, koji imaju vrijeme poluraspada duže nego očekivanih 2,8 s i 27,3 s.

Pakiranje (uobičajeno): Nije komercijalno nabavljiv.

 

 Početna za: SEABORGIJ, Sg

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku