Info Pomoć  

 RENIJ, Re  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 75
Relativna atomska masa 186,207
Naziv na hrvatskom Renij
Internacionalni naziv Rhenium
Oksidacijska stanja -3, -1, 0, 1, 2, [3], [4], [5], 6, 7
Talište / Vrelište (K) 3453 / 5900
Elektronegativnost 1,9 / 4,02 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 4f145d56s2
Element je Prijelazni element
Spada u grupu 7 / VIIb
Spada u skupinu Manganova sk.

RENIJ, Re
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

OPĆENITO O ELEMENTU

Internacionalni naziv Naziv na Francuskom Naziv na Engleskom Naziv na Hrvatskom Naziv na Talijanskom Naziv na Nizozemskom Naziv na Njemačkom Naziv na Portugalskom Naziv na Španjolskom Naziv na Švedskom
Rhenium Rhénium Rhenium Renij Renio Rhenio Rhenium Rênio Renio Rhenium

 

Postojanje renija kao elementa srodnog manganu predvidio je ruski kemičar D.I. Mendeljejev 1869. Tek 1925. element su otkrili njemački kemičari Ida i Walter Noddak i O.C. Berg. U Zemljinoj kori je vrlo rijedak (otprilike kao helij i kripton). Elementarni je renij sjajan, po izgledu sličan platini, vrlo tvrd metal. Zagrijan do crvena žara, može se kovati i valjati. Netopljiv je u kloridnoj i fluorovodičnoj kiselini, nitratna ga kiselina i vlažan kisik na običnoj temperaturi oksidiraju na perrenijsku kiselinu (HReO4) topljivu u vodi. Dobiva se kao sporedni proizvod pri preradi molibdenita i mansfeldskih bakrenih škriljaca. Na naliv-perima upotrebljava se za vrške pera, zatim za termoelemente, kao katalizator, kao zaštitna prevlaka na instrumentima i dr. Najvažniji mu je spoj kalij-perrenat (KReO4), na niskoj temperaturi teško topljiv u vodi.


Slika 1. - Ova slika je preuzeta sa 
www.chemsoc.org
stranice. Prikazuje
Renij u elementarnom stanju.

Opća encikopedija (1977) 3. izdanje (osam svezaka). Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.

 RENIJ, Re

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku