Info Pomoć  

 Početna za: SKANDIJ, Sc  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 21
Relativna atomska masa 44,955910
Naziv na hrvatskom Skandij
Internacionalni naziv Scandium
Oksidacijska stanja 2, [3]
Talište / Vrelište (K) 1814 / 3104
Elektronegativnost 1,36 / 3,34 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 3d14s2
Element je Prijelazni element
Spada u grupu 3 / IIIb
Spada u skupinu Skandijeva sk.

SKANDIJ, Sc
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:
   

FIZIKALNI PODACI

Talište/K: 1814
Vrelište/K: 3104
Hspajanja/kJ mol^-1: 15,9
Hisparavanja/kJ mol^-1: 304,8
Gustoća/kg m^-3: 2989 [298 K]
Toplinska vodljivost/W m^-1 K^-1: 15,8 [300 K]
Molarni volumen/ cm^3: 15,04
Magnetska masena susceptibilnost/ kg^-1 m^3: +8,8 x 10^-8 (s)

Termodinamičke karakteristike (298,15 K  0,1 MPa)

Stanje fH°0/kJ mol^-1 fG°0/kJ mol^-1 S°/J K^-1 mol^-1 Cp/J K^-1 mol^-1
(s) 0 0 34,64 25,52
(g) 377,8 336,03 174,79 22,09

 

  Početna za: SKANDIJ, Sc  

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku