Info Pomoć  

 KALCIJ, Ca  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 20
Relativna atomska masa 40,078
Naziv na hrvatskom Kalcij
Internacionalni naziv Calcium
Oksidacijska stanja 2
Talište / Vrelište (K) 1112 / 1757
Elektronegativnost 1,00 / 2,2 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 4s2
Element je Metal
Spada u grupu 2 / IIa
Spada u skupinu Zemnoalkalijski m.

KALCIJ, Ca
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

OPĆENITO O ELEMENTU

Internacionalni naziv Naziv na Francuskom Naziv na Engleskom Naziv na Hrvatskom Naziv na Talijanskom Naziv na Nizozemskom Naziv na Njemačkom Naziv na Portugalskom Naziv na Španjolskom Naziv na Švedskom
Calcium Calcium Calcium Kalcij Calcio Calcium Calcium Cálcio Calcio Kalcium

 

KALCIJ - calcium, kemijski element iz grupe zemnoalkalnih metala. Mekan, srebrnastobijel, kovak metal gustoće 1,545; na zraku se brzo pokriva slojem oksida; izravno se spaja i s halogenima, sumporom i dr. U kisiku izgara u kalcij-oksid CaO, s vodom burno reagira razvijajući vodik. Elementarni kalcij prvi je priredio Davy 1808. U spojevima je vrlo raširen na zemlji, osobito kao karbonat CaCO3, (vapnenac, kreda i dr.), dolomit (kalcij-magnezij-karbonat CaCO3 x MgCO3) i gips (sadrovac) CaSO4 x 2H2O, odn. anhidrid CaSO4. Tehnički važni minerali su i fosfati kalcija (fosforiti). Metal se dobiva elektrolizom rastaljenog kalcij-klorida i služi u maloj mjeri kao dodatak nekim legurama. Radioaktivni izotop Ca47 sličan je izotopu sironcija Sr90, a služi u biologiji i medicini.


Slika 1. - Ova slika je preuzeta sa 
www.chemsoc.org
stranice. Prikazuje
Kalcij u elementarnom stanju.

Spojevi kalcija: kalcij je u spojevima dvovalentan. Mnogi su spojevi kalcija tehnički vrlo važni: kalcij-oksid CaO, živo vapno, odnosno kalcij-hidroksid Ca(OH)2; gašeno vapno, proizvode se iz vapnenca, a služe kao vezivo (vapno) i za dobivanje drugih spojeva kalcija; aluminati kalcija su sastojine aluminatnih cemenata i mnogih drugih troska; kalcij-karbid CaC2 dobiva se taljenjem vapna s ugljenom u električnoj peći, a služi za dobivanje acetilena i cijanamida; kalcij-klorid CaCl2 je sastojina rashladne otopine, a služi i kao sredstvo za sušenje; kalcij-nitrat Ca(NO3)2 cijanamid CaCN2 i fosfati kalcija su umjetna gnojiva; mnogostranu primjenu ima kalcij-sulfat CaSO4; kalcij-disulfit, Ca(HSO3)2, sastojina je otopine za otapanje lignina i hemiceluloze iz drveta pri proizvodnji sulfitne celuloze; kalcij-hipoklorit, Ca(OCl2), aktivna je sastojina klornog vapna koje služi za bijeljenje i dezinfekciju. Kalcij je važan sastojak živih organizama. Ukupna količina kalcija u čovječjem organizmu iznosi oko 2% tjelesne težine (od toga 98% u kostima, u obliku fosfata i karbonata). Promet kalcija u organizmu reguliraju paratireoidne žlijezde. Normalna razina kalcija u krvi važna je za sposobnost kontrakcije srčanog mišića, za podražljivost živčanog sustava, za propustljivost kapilara i dr. Sniženje njegove koncentracije u krvi (hipokalcemija) uzrokuje grčeve skeletne muskulature (tetaniju). Dnevna potreba odraslog čovjeka iznosi 0,5-1,0g, a povećana je u trudnoći i u dojilja. Različiti spojevi kalcija upotrebljavaju se kao lijek kod krvarenja, alergijskih bolesti, nekih otrovanja, kod ujeda otrovnih insekata i dr.

Opća encikopedija (1977) 3. izdanje (osam svezaka). Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.

 KALCIJ, Ca

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku