Info Pomoć  

 Početna za: RADON, Rn  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 86
Relativna atomska masa 222,0176
Naziv na hrvatskom Radon
Internacionalni naziv Radon
Oksidacijska stanja 0, 2
Talište / Vrelište (K) 202 / 211,4
Elektronegativnost 0 / 5,1 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 4f145d106s26p6
Element je Nemetal
Spada u grupu 18 / 0
Spada u skupinu Plemeniti plinovi

RADON, Rn
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

IZOTOPI

Broj izotopa (uključujući nuklearne izomere): 28
Masa izotopa:
od 200 do 226

Ključni izotopi

Nuklid: 208^Rn 209^Rn 210^Rn 211^Rn 212^Rn 220^Rn* 221^Rn 222^Rn* 223^Rn 224^Rn
Atomska masa: 207,989610 208,990370 209,989669 210,990576 211,990697 220,011368 221,015470 222,017570
Vrijeme poluraspada (T1/2): 24,3 min 29 min 2,4 h 14,6 h 24 min 55,6 s 25 min 3,8235 dana 23 min 1,8 h
Način raspada i energija (MeV): alfa (6,260) 60%; EC (2,9) 40% beta+ (3,93) 83%; alfa 17%; gama alfa (6,157) 96%; EC (2,368) 4%, gama beta+ EC (2,89) 74%; alfa (5,964) 26%; gama alfa (6,385) alfa (6,404); gama alfa (6,148) 22%; beta- (1,150) 78%; gama alfa (5,590); gama beta-; gama beta-; gama
Nuklearni spin: 0+ 5/2+ 0+ 1/2- 0+ 0+ 7/2+ 0+ 0+ 0+
Nuklearni magnetski moment: +0,8388 +0,60 -0,020
Korištenje: T
*Tragovi ovih izotopa se pojavljuju prirodno
Drugi izotopi radona imaju vrijeme poluraspada manje od 10 minuta.

 Početna za: RADON, Rn

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku