Info Pomoć  

 Početna za: RADON, Rn  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 86
Relativna atomska masa 222,0176
Naziv na hrvatskom Radon
Internacionalni naziv Radon
Oksidacijska stanja 0, 2
Talište / Vrelište (K) 202 / 211,4
Elektronegativnost 0 / 5,1 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 4f145d106s26p6
Element je Nemetal
Spada u grupu 18 / 0
Spada u skupinu Plemeniti plinovi

RADON, Rn
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

BIOLOŠKI PODACI

Biološka uloga: Nikakva.

Toksičnost: Visoka radiotoksičnost radona nadilazi druge vidove toksičnosti, ali kemijski je inertan kao i drugi plemeniti plinovi.

Opasnosti: Radon je vrlo opasan jer je izvor alfa-zračenja i najveća dopuštena koncentracija u zraku je 3 x 10^-4 Bq cm^-3. Radon je opasnost u rudnicima urana i zabrinjavajuće koncentracije su pronađene u kućama u nekim regijama.

Količina u čovjeku

Organi dm^-3: praktički ništa
Dnevno potrebna količina: ništa
Ukupna masa elementa u 70 kg teškoj (prosječnoj) osobi: ništa

 

  Početna za: RADON, Rn

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku