Info Pomoć  

 Početna za: RADON, Rn  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 86
Relativna atomska masa 222,0176
Naziv na hrvatskom Radon
Internacionalni naziv Radon
Oksidacijska stanja 0, 2
Talište / Vrelište (K) 202 / 211,4
Elektronegativnost 0 / 5,1 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 4f145d106s26p6
Element je Nemetal
Spada u grupu 18 / 0
Spada u skupinu Plemeniti plinovi

RADON, Rn
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

SPOJEVI, DOBIVANJE I UPORABA

Zbog kratkog vremena poluraspada izotopa, radon se obično laboratorijski priprema neposredno prije upotrebe. Pri tom se radijeve soli otapaju u vodi, a s vremena na vrijeme ispuštaju se oslobođeni plinovi koji osim radona sadrže vodik i kisik. Radon se kondenzira hlađenjem, a plinoviti vodik i kisik se uklone crpkom. 

Radon je radioaktivan plemenit plin bez boje, mirisa i okusa. Ukapljuje se pri temperaturi -65°C, a u čvrsto stanje plošno centrirane kubične rešetke prelazi pri -110°C. U čvrstom stanju intenzivno fosforescira žutom svjetlošću koja, daljnjim hlađenjem, prelazi u narančastocrvenu. Svi izotopi radona su radioaktivni i nastaju kao proizvodi radioaktivnih raspadnih nizova radija, torija i aktinija. Izotop 219Rn, s vremenom poluraspada t1/2=3,96s, nastaje raspadom aktinija pa se naziva i aktinon. Izotop 220Rn (t1/2=55,6s) nastaje raspadom torija pa se naziva toron, a najduže živući izotop 222Rn (tm = 3,823 dana) nastaje alfa-raspadom izotopa radija 226Ra (radon).

Radon zbog stabilne elektronske konfiguracije daje mali broj spojeva. S fluorom i fenolom može pri određenim uvjetima (analognim kao kod ksenona) stvarati spojeve, prvenstveno floride. Radonov(II)-fluorid (RnF2) stabilan je i nehlapljiv spoj koji stvara kompleksne soli. Spoj s fenolom je oblika Rn x 2C6H5OH s talištem pri 50°C. Hidrate stvara pri 0°C i atmosferskom tlaku. Također su registrirani i neki klorati radona.

 

 Početna za: RADON, Rn

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku