Info Pomoć  

 Početna za: RUBIDIJ, Ru  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 37
Relativna atomska masa 85,4678
Naziv na hrvatskom Rubidij
Internacionalni naziv Rubidium
Oksidacijska stanja -1, [1]
Talište / Vrelište (K) 312,2 / 961
Elektronegativnost 0,82 / 2,34 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 6s1
Element je Metal
Spada u grupu 1 / Ia
Spada u skupinu Alkalijski metali

RUBIDIJ, Rb
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

IZOTOPI

Broj izotopa (uključujući nuklearne izomere): 30
Masa izotopa:
od 75 do 98

Ključni izotopi

Nuklid: 85^Rb 87^Rb*
Atomska masa: 84,911794 86,909187
Prirodna količina (%): 72,165 27,835
Nuklearni spin: 5/2- 3/2-
Nuklearni magnetski moment: +1,35303 +2,75124
Korištenje: E, NMR E, NMR
*87^Rb je radioaktivan sa poluraspadom od 4,9 x 10^10 godina

 Početna za: RUBIDIJ, Rb

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku