Info Pomoć  

 KALIJ, K  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 19
Relativna atomska masa 39,0983
Naziv na hrvatskom Kalij
Internacionalni naziv Kalium
Oksidacijska stanja -1, [1]
Talište / Vrelište (K) 336,80 / 1047
Elektronegativnost 0,82 / 2,42 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 4s1
Element je Metal
Spada u grupu 1 / Ia
Spada u skupinu Alkalijski metali

KALIJ, K
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

OPĆENITO O ELEMENTU

Internacionalni naziv Naziv na Francuskom Naziv na Engleskom Naziv na Hrvatskom Naziv na Talijanskom Naziv na Nizozemskom Naziv na Njemačkom Naziv na Portugalskom Naziv na Španjolskom Naziv na Švedskom
Kalium Potassium Potassium Kalij Potassio Kalium Kalium Potássio Potasio Kalium

 

Element iz grupe alkalnih metala. Vrlo mekan, srebrnobijel metal, gustoće 0,86, tališta 63°C. Stabilan je na suhom zraku i kisiku, ali u prisutnosti vlage brzo reagira s kisikom dajući hidroksid. S vodom burno reagira razvijajući vodik koji se pri tom zapali; vrlo je reaktivan, te reducira čak i okside bora i silicija; pokazuje slabu radioaktivnost, jer se u kaliju nalaze vrlo malene količine (0,01%) radioaktivnog izotopa K40. U spojevima je vrlo raširen na zemlji u mnogim stijenama i mineralima: kao glinenac (ortoklas), karnalit, silvin, kainit, kizerit. Njegovi minerali tvore mjestimice golema ležišta (Stassfurt, Mulhouse, New Mexico, Rusija); sastojci su vode Mrtvoga mora i jezera Searles u Kaliforniji. Ta su nalazišta i glavni izvori za dobivanje kalija i njegovih spojeva. Metalni kalij dobiva se elektrolizom rastaljenog kalij-hidroksida (Davy 1807) ili redukcijom ugljikom iz kalij-karbonata; služi za proizvodnju nekih legura i za fotoelektrične ćelije. Kalij je prijeko potrebna sastojina svih biljnih i životinjskih organizama. U čovječjem organizmu kalij se nalazi pretežno u stanicama gdje igra ulogu aktivatora nekih enzima. U organizmu odraslog čovjeka ima ukupno 100 - 200 g kalija. Njegova razina u krvi je konstantna (regulira je kora nadbubrežne žlijezde), a utječe osobito na rad srčanog mišića i na podražljivost živčanog sustava. Smanjena koncentracija kalija u krvi (hipokalijemija) uzrok je tzv. familijarne periodične paralize. Povišena koncentracija u krvi (hiperkalijemija) oštećuje rad srčanog mišića. Čovjek prima kalij uglavnom biljnom hranom.


Slika 1. - Ova slika je preuzeta sa 
www.chemsoc.org
stranice. Prikazuje
Kalij u elementarnom stanju.

Spojevi kalija: Kalij je u spojevima jednovalentan; gradi velik broj soli, većinom lako topljivih u vodi, od kojih su mnoge tehnički veoma važne. Kalij-hidroksid (KOH), bijela, prozračna, hidrofilna vlaknasta masa, služi kao jaka lužina, a dobiva se elektrolizom otopine kalij-klorida; KCl, u prirodi kao mineral silvin, dobiva se redovito iz minerala karnalita (KCl x MgCl2 x 6H2O) taljenjem i prekristalizacijom, služi za dobivanje drugih soli kalija; kalij bromid (KBr), bezbojni kristali, sastojina fotografskih razvijača, u medicini služi kao sedativ (brom); kalij-jodid (KI), bijela sol, služi u medicini; kalij-nitrat (KNO3), salitra, dobiva se iz kalij-nitrata i kalij-klorida, sastojina baruta; kalij-sulfat (K2SO4) dobiva se iz kalij-klorida i sulfatne kiseline, služi kao umjetno gnojivo; kalij-karbonat (K2CO3), potaša, sastojina "lukšije" dobivene izluživanjem pepela drveta, danas se dobiva iz kalij-klorida i iz vode od pranja sirove vune. Služi za dobivanje drugih soli kalija, zatim u proizvodnji kalijskog stakla i mekih sapuna (normalni sapuni, često tekući); kalij dikromat (K2C2O7), narančasti kristali, dobiva se iz ruda kroma grijanjem s potašom i vapnom ili elektrolizom; služi za proizvodnju kromnih boja, kao sredstvo za oksidaciju, u kemijskoj analizi; kalij-permanganat (KMnO4), tamnoljubičasti kristali, dobiva se prženjem piroluzita (MnO2) s kalcij-hidroksidom i elektrolitičkom oksidacijom tako dobivene zelene otopine kalij-manganata; služi kao jako oksidacijsko sredstvo, kao dezinficijens i u analitičkim laboratorijima; kalij-cijanit (KCN), cijankalij, izvanredno otrovna sol, dobiva se obično djelovanjem plinovitog amonijaka na rastaljenu smjesu potaše i ugljena; kiseli kalij-tartarat (K4H5O6), streš, vinski kamen, bezbojni kristali, nalazi se u groždanom soku i taloži se prilikom njegova vrenja; sastojina prašaka za pečenje, služi također kao purgativ; kalij-natrij-tartarat, KNa(C4H5O6), Seignetteova sol, služi za izradbu Fehlingove otopine; kalij-antimonil-tartarat, K(SbO)C4H4O6 x 1/2H2O, bezbojni kristali, služi u medicini; kiseli kalij-oksalat (KHC2O4 x 1/2H2O), služi pri izradi fotografija i za uklanjanje mrlja hrđe sa tekstila.

Opća encikopedija (1977) 3. izdanje (osam svezaka). Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.

 KALIJ, K

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku