Info Pomoć  

 Početna za: POLONIJ, Po  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 84
Relativna atomska masa 208,9824 (Po-209)
Naziv na hrvatskom Polonij
Internacionalni naziv Polonium
Oksidacijska stanja -2, 2, [4], 6
Talište / Vrelište (K) 527 / 1235
Elektronegativnost 2,0 / 5,16 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 4f145d106s26p4
Element je Metal
Spada u grupu 16 / VIa
Spada u skupinu Halkogeni elementi

POLONIJ, Po
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

SPOJEVI, DOBIVANJE I UPORABA

Osim iz uranijevih ruda, polonij se dobiva bombardiranjem izotopa 209Bi neutronima pri čemu nastaje 210Bi koji beta^- raspadom daje izotop 210Po. Izotop 210Po, s vremenom poluraspada t1/2=138,38 dana, čak je 5000 puta jači alfa-emiter od radija i oslobađa veliku količinu topline (ampulica s pola grama polonija se ugrije iznad 500°C) pa se može koristiti kao izvor energije za napajanje satelita.

Polonij je hlapljiv metal, niska tališta, plemenit otprilike kao srebro, a prema kemijskim svojstvima vrlo sličan teluriju. Dobro se otapa u kiselinama, a vrlo slabo u lužinama. Izotopi 209Po (t1/2=103g.) i 
208Po (t1/2=2,9g.) mogu se dobiti u ciklotronu, bombardiranjem olova alfa-česticama ili protonima.

Zbog manje dostupnosti i visoke cijene primjene polonija su dosta ograničene. Uglavnom se koriste izotopi koji su alfa-emiteri u obliku nanosa na metalnim trakama i šiljcima i služe kao discipatori statičkog elektriciteta u prostorima gdje je nepoželjan (mjerni laboratoriji, električni uređaji) ili se stvara u proizvodnom procesu (npr. u tekstilnoj industriji). Alfa-zračenje polonija ionizira zrak i čini ga vodljivim pa se statički elektricitet gubi.

Polonij stvara ionske spojeve u kojima može imati oksidacijsko stanje +2, +4 i +6. Važniji su spojevi: 

-Polonijevi(II)-spojevi, npr. halogenidi (PoCl2, PoBr2, oksid (PoO), te hlapljivi hidrid (H2Po).

-Polonijevi(IV)-spojevi, kao što su: bromid (PoBr4), hidroksid (Po(OH)4), nitrat (Po(NO3)4), sulfat (Po(SO4)2) i oksid (PoO2) koji nastaje zagrijavanjem metala na zraku.

 

 Početna za: POLONIJ, Po

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku