Info Pomoć  

 Početna za: PALADIJ, Pd  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 46
Relativna atomska masa 106,42
Naziv na hrvatskom Paladij
Internacionalni naziv Palladium
Oksidacijska stanja 0, [2], 4
Talište / Vrelište (K) 1825 / 3413
Elektronegativnost 2,2 / 4,45 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 4d10
Element je Prijelazni element
Spada u grupu 10 / VIIIb
Spada u skupinu Platinski elementi

PALADIJ, Pd
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

KEMIJSKI PODACI

Otkriće: Paladij je 1803. otkrio W.H. Wollaston u Londonu, Engleska.

Opis: Paladij je sjajan, srebrnkasto-bijeli, obradiv i vodljiv metal iz platinske grupe. Otporan je na koroziju, ali se otapa u oksidirajućim kiselinama i lužinama. Ima neuobičajenu sposobnost da dopušta vodiku da se kroz njega filtrira. Uglavnom se koristi kao katalizator.

Elektronski afinitet (M -> M-)/kJ mol^-1: 53,7

Radijus / pm
Ionski: Pd4+ 64; Pd2+ 86
Atomski: 138
Kovalentni: 128

Elektronegativnost

Pauling: 2,20
Allred: 1,35
Apsolutna: 4,45 eV

Oksidacijska stanja

Atom Ljuska

U spojevima

Pd^0 d10 [Pd(PPh3)3], [Pd(PF3)4]
Pd^2 d8 PdO, [Pd(OH2)4]^2+ (aq), PdF2, PdCl2 itd., [PdCl4]^2-, soli, kompleksi
Pd^4 d6 PdO2, PdF4, [PdCl5]^2-

 

  Početna za: PALADIJ, Pd

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku