Info Pomoć  

 Početna za: PALADIJ, Pd  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 46
Relativna atomska masa 106,42
Naziv na hrvatskom Paladij
Internacionalni naziv Palladium
Oksidacijska stanja 0, [2], 4
Talište / Vrelište (K) 1825 / 3413
Elektronegativnost 2,2 / 4,45 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 4d10
Element je Prijelazni element
Spada u grupu 10 / VIIIb
Spada u skupinu Platinski elementi

PALADIJ, Pd
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

MINERALI I PROIZVODNJA

Minerali: Pronalazi se kao čisti element.

 

Mineral Formula Gustoća Tvrdoća Struktura
Paladij Pd 11,9 4,5-5 kubična

Glavne rude: primjerci čistog metala su nađeni u Brazilu. Većina se dobiva kao nusprodukt rafiniranja bakra i cinka.

Svjetska proizvodnja/m^3 godina: 24

Rezerve: 24000

Pakiranje (uobičajeno): Nabavljivo u obliku folije, granula, praha, spužve, štapova i žice. (SIGURNO)

 

 Početna za: PALADIJ, Pd

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku