Info Pomoć  

 PLATINA, Pt  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 78
Relativna atomska masa 195,08
Naziv na hrvatskom Platina
Internacionalni naziv Platinum
Oksidacijska stanja 0, 2, [4], 5, 6
Talište / Vrelište (K) 2045 / 4100+-100
Elektronegativnost 2,28 / 5,6 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 4f145d96s1
Element je Prijelazni element
Spada u grupu 10 / VIIIb
Spada u skupinu Platinski elementi

PLATINA, Pt
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

OPĆENITO O ELEMENTU

Internacionalni naziv Naziv na Francuskom Naziv na Engleskom Naziv na Hrvatskom Naziv na Talijanskom Naziv na Nizozemskom Naziv na Njemačkom Naziv na Portugalskom Naziv na Španjolskom Naziv na Švedskom
Platinum Platine Platinum Platina Platino Platina Platina Platina Platino Platina

 

U elementarnom stanju sivkasto bijel ili siv, sjajan, ne osobito tvrd, dosta žilav metal, koji se, užaren, može kovati i zavarivati. Relativna gustoća joj je 21,45. Rasprostranjena je u zemaljskoj kori više nego drugi metali platinske grupe i više nego jod, kadmij, srebro, bizmut i živa, ali se na rijetkim ležištima nalazi u većoj koncentraciji; na Uralu, Aljasci i u Kolumbiji dolazi samorodna u naplavinama, u smjesi s paladijem, iridijem, rodijem, osmijem i rutenijem, u Kanadi u sulfidnim nikalno-bakrenim rudama, iz kojih se dobiva kao sporedan proizvod pri proizvodnji nikla; u juž. se Africi rude kopaju samo radi dobivanja platine.


Slika 1. - Ova slika je preuzeta sa 
www.chemsoc.org
stranice. Prikazuje
Platina u elementarnom stanju.

Platina je plemenit metal, tj. otporan je prema većini kemikalija: prema svim kiselinama, halogenima na običnoj temperaturi, rastaljenim solima i živi; nagrizaju je vruća zlatotopka, klor iznad 500°C, rastaljene alkalije, otopine cijanida u nazočnosti zraka i sumpor na povišenoj temperaturi. S fosforom daje lako taljive legure. Ima jako katalitičko djelovanje, osobito kad je u finom razdjeljenju: u obliku tzv. platinskog crnila, koje se dobiva taloženjem platine iz otopine reduktivnim sredstvima, ili u obliku spužvaste platine dobivene žarenjem amonij-kloroplatinata. Upotrebljava se ponajviše kao katalizator u kemijskoj sintezi i pri prerađivanju nafte; njezine legure upotrebljavaju se za katalitičku oksidaciju amonijaka, za izradu netopljivih anoda, nakita, sapnica za ispredanje umjetnih vlakana, termoelemenata i električnih kontakata, u zubnoj protetici, za izradbu laboratorijskog posuđa i uređaja, otpornika električnih peći i mreža nekih elektronskih cijevi posebne namjene. Ako njezina mekoća smeta, može se otvrdnuti dodavanjem 0,5% iridija ili 3,5% rodija. Nakit sadržava 5-10% iridija ili 5% rutenija; za katalizatore za oksidaciju amonijaka i sapnice za predenje upotrebljava se legura sa 10% rodija. Legura sa 4% volframa upotrebljava se za proizvodnju elektroda avionskih instrumenata i svjećica za paljenje. Način dobivanja platine ovisi o sirovini; osniva se većinom na topljivosti platine u zlatotopci, topljivosti kloroplatinata u lužini (za razliku od ostalih teških metala koji ispadaju kao hidroksidi), na taloženju amonij-kloroplatinata iz kisele otopine amonij-kloridom i na njegovo prelaženje u platinu pri žarenju. Važniji su spojevi platine: platina-dioksid (PtO2), tamno-smeđi spoj, vrlo aktivan katalizator; platina-klorid (PtCl2), maslinasto-zelen, u vodi netopljiv, topljiv u kloridnoj kiselini (topeći se daje kloroplatinatnu kiselinu H2PtCl4, koja tvori topljive soli, npr. kalij-kloroplatinit K2PtCl4); kloroplatinatna kisetina, H2PtCl4 x 6H2O, najvažniji je spoj platine; dobiva se otapanjem platine u zlatotopci; tvori crveno-smeđe kristale topljive u vodi. Amonij-kloroplatinat (NH4)2PtCl6, tvori razmjerno netopljive kristale žute poput limuna.

Opća encikopedija (1977) 3. izdanje (osam svezaka). Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.

 PLATINA, Pt

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku