Info Pomoć  

 Početna za: MANGAN, Mn  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 25
Relativna atomska masa 54,93805
Naziv na hrvatskom Mangan
Internacionalni naziv Manganum
Oksidacijska stanja -3, -2, -1, 0, 1, [2], 3, 4, 5, 6, 7
Talište / Vrelište (K) 1517 / 2235
Elektronegativnost 1,55 / 3,72 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 3d54s2
Element je Prijelazni element
Spada u grupu 7 / VIIb
Spada u skupinu Manganova sk.

MANGAN, Mn
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

KEMIJSKI PODACI

Otkriće: Mangan je 1774. izolirao J.G. ahn u Stockholmu, Švedska.

Opis: Mangan je tvrd, krhak, srebrnkast metal. Reaktivan je kad je čist, gori u kisiku, reagira s vodom i otapa se u razrijeđenim kiselinama. Koristi se u proizvodnji čelika i za pravljenje keramika. Njegovi spojevi se koriste kao dodatak hrani i aditivi gnojivima.

Elektronski afinitet (M -> M-)/kJ mol^-1: <0

Radijus / pm
Ionski: Mn4+ 52; Mn3+ 70; Mn2+ 91
Atomski: 124
Kovalentni: 117

Elektronegativnost

Pauling: 1,55
Allred: 1,60
Apsolutna: 3,72 eV

Oksidacijska stanja

Atom Ljuska

U spojevima

Mn^-3 d10 [MnCO(NO)3], [MN(CO)4]^3-
Mn^-2 d9 poznati su neki kompleksi
Mn^-1 d8 [Mn(CO)5]^-
Mn^0 d7 [Mn2(CO)10]
Mn^1 d6 [Mn(CN)6]^-, [MnH(CO)5]
Mn^2 d5 MnO, Mn3O4 (=Mn^2Mn2^3O4), [Mn(OH2)6]^2+ (aq), MnF2, MnCl2 itd., soli, kompleksi
Mn^3 d4 Mn2O3, [Mn(OH2)6]^3+ (aq) nestabilan; MnF3, [MnCl5]^2-
Mn^4 d3 MnO2, MnF4, [MnF6]^2-
Mn^5 d2 [MnO4]^3-
Mn^6 d1 [MnO4]^2-
Mn^7 d0
[Ar]
Mn2O7, [MnO4]^-

 

  Početna za: MANGAN, Mn

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku