Info Pomoć  

 Početna za: MANGAN, Mn  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 25
Relativna atomska masa 54,93805
Naziv na hrvatskom Mangan
Internacionalni naziv Manganum
Oksidacijska stanja -3, -2, -1, 0, 1, [2], 3, 4, 5, 6, 7
Talište / Vrelište (K) 1517 / 2235
Elektronegativnost 1,55 / 3,72 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 3d54s2
Element je Prijelazni element
Spada u grupu 7 / VIIb
Spada u skupinu Manganova sk.

MANGAN, Mn
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

FIZIKALNI PODACI

Talište/K: 1517
Vrelište/K: 2235
Hspajanja/kJ mol^-1: 14,4
Hisparavanja/kJ mol^-1: 219,7
Gustoća/kg m^-3: 1440 [293 K]; 6430 [(l), talište]
Toplinska vodljivost/W m^-1 K^-1: 7,82 [300 K]
Molarni volumen/ cm^3: 7,38
Magnetska masena susceptibilnost/ kg^-1 m^3: +1,21 x 10^-7 (s)

Termodinamičke karakteristike (298,15 K  0,1 MPa)

Stanje fH°0/kJ mol^-1 fG°0/kJ mol^-1 S°/J K^-1 mol^-1 Cp/J K^-1 mol^-1
(s) 0 0 32,01 26,32
(g) 280,7 238,5 173,70 20,79

 

  Početna za: MANGAN, Mn  

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku