Info Pomoć  

 Početna za: KALIJ, K  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 19
Relativna atomska masa 39,0983
Naziv na hrvatskom Kalij
Internacionalni naziv Kalium
Oksidacijska stanja -1, [1]
Talište / Vrelište (K) 336,80 / 1047
Elektronegativnost 0,82 / 2,42 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 4s1
Element je Metal
Spada u grupu 1 / Ia
Spada u skupinu Alkalijski metali

KALIJ, K
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

SPOJEVI, DOBIVANJE I UPORABA

Dobivanje kalija:

Kalij se može dobiti elektrolizom taline kalijevog klorida ili kalijevog hidroksida i redukcijom kalijevih spojeva pomoću kalcijevog karbida (CaC2), ugljika, silicija ili natrija. Budući da elementarni kalij (za razliku od natrija) nema veće industrijske primjene, ne proizvodi se u velikim količinama. Većinom se može zamijeniti jeftinijim natrijem. Glavna primjena elementarnog kalija je za proizvodnju kalijevog superoksida (KO2) koji ima širu primjenu. 


Svojstva i uporaba kallja:

Kalij je srebrnobijel, sjajan metal koji je pri sobnoj temperaturi mekan poput voska. Ima vrlo dobru električnu i toplinsku vodljivost koja se pripisuje pokretljivom, u metalnoj vezi oslobođenom i delokaliziranom, valentnom elektronu. Kalij se ubraja među kemijski najreaktivnije metale. Pod utjecajem ultraljubičaste svjetlosti radi fotoelektričnog efekta lako otpušta elektrone. Nepostojan je na zraku, a s vodom reagira burno. Lako može doći do samozapaljenja, stoga se kalij mora čuvati u petroleju. U prisutnosti vlage lako se oksidira, zagrijavanjem uz dovoljne količine zraka izgara u superoksid (KO2), a uz nedovoljne količine zraka daje peroksid (K2O2). Kalij i njegovi spojevi boje plamen ljubičasto jer u tom području spektra ima intenzivnu emisijsku liniju. Najinteresantnije mu je svojstvo njegova topljivost u tekućem amonijaku koja se s promjenom temperature gotovo ne mijenja. Otapanjem kalija u tekućem amonijaku nastaju otopine koje imaju veliku električnu vodljivost, veću od bilo kojeg drugog elektrolita u bilo kojem otapalu. Kalijevi ioni su u vodenim otopinama bezbojni i vrlo su važni za ljudski organizam. loni kalija, zajedno s ionima natrija, nalaze se u sastavu tjelesnih tekućina i pokazalo se da postoji razlika u koncentraciji kalijevih i natrijevih iona u staničnoj i izvanstaničnoj tekućini. Koncentracija kalijevih iona u staničnim tekućinama nešto je veća, a ta razlika određuje različite elektrofiziološke funkcije u organizmu, prijenos živčanih impulsa, prijenos iona kroz stanične membrane, regulaciju osmotskog tlaka, itd. 

Upotreba elementarnog kalija vrlo je skromna. Upotrebljava se za izradu fotoelektričnih ćelija, za proizvodnju kalijevog superoksida koji se koristi kao izvor kisika u maskama za disanje, za pripravu organokalijevih spojeva, za proizvodnju legura. Njegovi spojevi upotrebljavaju se u proizvodnji umjetnih gnojiva, papira, boja, sapuna i stakla. Legura kalija i natrija koristi se kao medij za izmjenu topline. Primjenjuje se u magnetohidrodinamičkim (MHD) generatorima te kao katalizator kod uklanjanja vode, kisika i CO2 iz sustava punjenih inertnim plinom.


Spojevi kalija:

Kalij je jedan od najelektropozitivnijih i najreaktivnijih metala i stvara velik broj spojeva u kojima ima oksidacijski broj +1 u kojima mu je, u pravilu, koordinacijski broj 6. Stvara komplekse s vodom i NH3.

Tehnički važniji spojevi kalija:

-Kalijev bromid (KBr) bezbojan je kristal topljiv u vodi. Može se naći u prirodnim nalazištima kalijevih spojeva. Upotrebljava se u industriji fotografskog materijala, kao laboratorijski reagens, kao izvor broma za organske sinteze i kao sedativ u medicini. 

-Kalijev hidrid (KH) bijel je kristal strukture natrijevog klorida. Taljenjem se raspada, a otapa se u talinama neoksidirajućih soli (KCl i NaCl). Te se otopine upotrebljavaju kao snažno sredstvo za redukciju metalnih oksida u talinama metala.

-Kalijev hidroksid (KOH) bijel je, vrlo čvrst i tvrd, jako higroskopan kristal lako topljiv u vodi dajući jaku lužinu. Osim vode, jako veže i CO2 iz zraka. Upotrebljava se za dobivanje mekanih sapuna, kao elektrolit u alkalnim akumulatorima, kao sredstvo za sušenje, za dobivanje potaše (K2CO3) i u tekstilnoj industriji. Kalijev jodid (KI) upotrebljava se za jodiranje kuhinjske soli. 

-Kalijev karbonat (K2CO3, potaša) bijel je, zrnat i higroskopan kristal lako topljiv u vodi dajući lužnatu otopinu. Upotrebljava se u proizvodnji stakla i sapuna te za apsorpciju CO2.

-Kalijev klorat (KClO3) bijel je kristal topljiv u vodi i jako je oksidacijsko sredstvo. U prisutnosti organskih tvari, ugljika ili sumpora djeluje eksplozivno, a isto tako i djelovanjem mehaničkog udarca. Upotrebljava se u proizvodnji eksploziva i šibica te u pirotehnici. 

-Kalijev klorid (KCl) najvažnija je kalijeva sol koja se u prirodi nalazi kao mineral silvin ili kao sastojak karnalita. Kalijev klorid je bijel ili bezbojan kristal izuzetno slana okusa. Lako je topljiv u vodi, a slabo u alkoholu. Nije zapaljiv i blago je toksičan. Uporebljava se: kao umjetno gnojivo, kao fertilizator, u proizvodnji fotografskih kemikalija, u spektroskopiji, pri proizvodnji farmaceutskih spojeva, kao nadomjestak kuhinjskoj soli te za dobivanje ostalih kalijevih spojeva.

-Kalijev nitrat (KNO3, salitra) bijeli je kristal topljiv u vodi. U prirodi nastaje nitrifikacijom organskih spojeva s dušikom u prisutnosti kalijevih soli. Najviše se upotrebljava kao umjetno gnojivo, za proizvodnju baruta, kao dodatak kremenom pijesku u prizvodnji stakla, za konzerviranje mesa, kao oksidans raketnih goriva, u termičkom tretmanu čelika i u medicini.

-Kalijev permanganat (KMnO4) dolazi u obliku ljubičastih kristala metalnog sjaja, topljivih u vodi. Upotrebljava se kao dezinfekcijsko i jako oksidacijsko sredstvo.

-Kalijev sulfat (K2SO4) u prirodi se nalazi u smjesi s drugim mineralima (šenit, singenit). Upotrebljava se kao umjetno gnojivo i za proizvodnju alauna (KAI(SO4)2 x 12H2O).

-Kalijev superoksid (KO) je narančasto-žut kristal, stabilan samo u čvrstom stanju. Upotrebljava se kao izvor kisika u maskama koje se koriste u svemirskim brodovima, bolnicama, podmornicama i za ostale slične namjene.

 

 Početna za: KALIJ, K

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku