Info Pomoć  

 Početna za: FLUOR, F  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 9
Relativna atomska masa 18,9984032
Naziv na hrvatskom Fluor
Internacionalni naziv Fluor
Oksidacijska stanja -1, 0
Talište / Vrelište (K) 53,53 / 85,01
Elektronegativnost 3,98 / 10,41 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 2s22p5
Element je Nemetal
Spada u grupu 17 / VIIa
Spada u skupinu Halogeni elementi

FLUOR, F
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

IZOTOPI

Broj izotopa (uključujući nuklearne izomere): 7
Masa izotopa:
od 17 do 23

Ključni izotopi

Nuklid: 19^F
Atomska masa: 18,99840322
Prirodna količina (%): 100
Nuklearni spin: 1/2+
Nuklearni magnetski moment: +2,628867
Korištenje: NMR

 Početna za: FLUOR, F

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku