Info Pomoć  

 Početna za: FLUOR, F  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 9
Relativna atomska masa 18,9984032
Naziv na hrvatskom Fluor
Internacionalni naziv Fluor
Oksidacijska stanja -1, 0
Talište / Vrelište (K) 53,53 / 85,01
Elektronegativnost 3,98 / 10,41 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 2s22p5
Element je Nemetal
Spada u grupu 17 / VIIa
Spada u skupinu Halogeni elementi

FLUOR, F
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

BIOLOŠKI PODACI

Biološka uloga: element u tragovima esencijalan za sisavce, uključujući ljude, u obliku flourida (F^-)

Toksični unos: 250 mg NaF
Smrtonosna doza: 5 - 25 g NaF,  LDˇ50 (NaF, oralno, štakor) = 52 g kg^-1; LCˇ50 (F2, udisanjem, štakor) = 185 ppm u 1 satu

Opasnosti: Fluor kao plin je iznimno korozivan i toksičan pa čak i mala izloženost nadražuje oči i pluća. Metalni fluoridi su također jako toksični. Organski fluoridi su uglavnom mnogo manje toksični i često su bezopasni. 

Količina u čovjeku

Krv/mg dm^-3: 0,5
Kosti/ppm: 2000 - 12000
Jetra/ppm: 0,22 - 7
Mišići/ppm: 0,05
Dnevno potrebna količina: 0,3 - 05 mg
Ukupna masa elementa u 70 kg teškoj (prosječnoj) osobi: 2,6 g

 

  Početna za: FLUOR, F

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku