Info Pomoć  

 FLUOR, F  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 9
Relativna atomska masa 18,9984032
Naziv na hrvatskom Fluor
Internacionalni naziv Fluor
Oksidacijska stanja -1, 0
Talište / Vrelište (K) 53,53 / 85,01
Elektronegativnost 3,98 / 10,41 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 2s22p5
Element je Nemetal
Spada u grupu 17 / VIIa
Spada u skupinu Halogeni elementi

FLUOR, F
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

OPĆENITO O ELEMENTU

Internacionalni naziv Naziv na Francuskom Naziv na Engleskom Naziv na Hrvatskom Naziv na Talijanskom Naziv na Nizozemskom Naziv na Njemačkom Naziv na Portugalskom Naziv na Španjolskom Naziv na Švedskom
Fluor Fluor Fluorine Fluor Fluoro Fluor Fluor Flúor Flúor Fluor

 

Element iz grupe halogenih elemenata. U prirodi se nalazi gotovo isključivo u spojevima, najvažniji su mu minerali fluorit CaF2 i kriolit Na3AlF6. Fluorovi su spojevi normalna sastojina zubne cakline i kosti, a nalaze se i u nekim biljkama. Elementarni fluor je žutozeleni plin oštra mirisa; dobiva se elektrolizom tekućeg fluorovodika, u kojemu je otopljen kiseli kalij-fluorid KF x 3HF. Fluor je najreaktivniji element. Reagira sa gotovo svim drugim elementima i s većinom spojeva; jednovalentan je. Danas se proizvodi u većim količinama, a služi bilo sam kao sredstvo za fluoriranje organskih spojeva, bilo za proizvodnju drugih sredstava za fluoriranje (antimon-fluorid, klor-trifluorid).


Slika 1. - Ova slika je preuzeta sa 
www.chemsoc.org
stranice. Prikazuje
Fluor u elementarnom stanju.

Najvažniji su anorganski spojevi fluora fluorovodik i fluoridi, pa silikofluoridna kiselina i njezine soli (fluati). Bezvodni je fluorovodik, HF, bezbojna tekućina vrelišta 19,5°C. Njegova vodena otopina zove se fluoridna (fluorovodična) kiselina. Dobiva se djelovanjem sulfatne kiseline na fluorit i apsorpcijom razvijenih para u vodi. Služi za nagrizanje stakla i proizvodnju svojih soli, fluorida, i za proizvodnju umjetnog kriolita. Nagrizanje stakla osniva se na reakciji fluorovodika sa silicij-dioksidom; pri tom nastaje hlapljivi silicij-tetrafluorid SiF4. Uran-heksafluorid, UF6, primjenjuje se u nuklearnoj tehnici za razdvajanje izotopa urana. Silikofluoridna kiselina H2SiF6 nastaje, uz talog kremene kiseline, kad se silicij-tetrafluorid uvede u vodu. Od organskih spojeva fluora neki su postali važni kao tekućine za rashladne strojeve (freoni, uništavaju ozon) i kao plastične mase otporne prema visokim temperaturama i kemijskim utjecajima (fluorougljici). Oštećenje zubne cakline usko je povezano sa sadržinom fluora u pitkoj vodi (fluoriranje vode).

Opća encikopedija (1977) 3. izdanje (osam svezaka). Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.

 FLUOR, F

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku