Info Pomoć  

 Početna za: EUROPIJ, Eu  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 63
Relativna atomska masa 151,965
Naziv na hrvatskom Europij
Internacionalni naziv Europium
Oksidacijska stanja 2, [3]
Talište / Vrelište (K) 1095 / 1870
Elektronegativnost n.a. / 3,1 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 4f76s2
Element je Prijel. el. (f orb)
Spada u grupu 3 / IIIb
Spada u skupinu Skandijeva sk.

EUROPIJ, Eu
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

SPOJEVI, DOBIVANJE I UPORABA

Dobiva se zagrijanjem smjese europijevog(III)-oksida (EU203) i 10%-tnog metalnog lantana pod visokim vakuumom u tantalnom loncu za taljenje. Europij je najrjeđi i najskuplji element iz lantanove serije rijetkih zemalja.

U spojevima europij ima oksidacijski broj +2 i +3. Najvažniji je europijev(III)-oksid (EU203) koji se koristi kao aktivator fosforescentnog praha i itrijevog vanadata (komercijalno se koriste u katodnim cijevima TV-prijemnika u boji). Plastični materijal dopiran europijem koristi se kao laserski materijal gdje plastična tvar ima ulogu nosača aktivnog medija kojeg tvore Er^3+ ioni.

 

 Početna za: EUROPIJ, Eu

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku