Info Pomoć  

 Početna za: KLOR, Cl  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 16
Relativna atomska masa 35,4527
Naziv na hrvatskom Klor
Internacionalni naziv Chlorum
Oksidacijska stanja [-1], 0, 1, 3, 4, 5, 6, [7]
Talište / Vrelište (K) 172,17 / 239,18
Elektronegativnost 3,16 / 8,30 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 3s23p5
Element je Nemetal
Spada u grupu 17 / VIIa
Spada u skupinu Halogeni elementi

KLOR, Cl
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

IZOTOPI

Broj izotopa (uključujući nuklearne izomere): 13
Masa izotopa:
od 31 do 41

Ključni izotopi

Nuklid: 35^Cl 37^Cl
Atomska masa: 34,968852721 36,96590262
Prirodna količina (%): 75,77 24,23
Nuklearni spin: 3/2+ 3/2+
Nuklearni magnetski moment: +0,8218736 +0,8641230
Korištenje: E, NMR E, NMR

 Početna za: KLOR, Cl

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku