Info Pomoć  

 Početna za: KALCIJ, Ca  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 20
Relativna atomska masa 40,078
Naziv na hrvatskom Kalcij
Internacionalni naziv Calcium
Oksidacijska stanja 2
Talište / Vrelište (K) 1112 / 1757
Elektronegativnost 1,00 / 2,2 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 4s2
Element je Metal
Spada u grupu 2 / IIa
Spada u skupinu Zemnoalkalijski m.

KALCIJ, Ca
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

IZOTOPI

Broj izotopa (uključujući nuklearne izomere): 16
Masa izotopa:
od 36 do 51

Ključni izotopi

Nuklid: 40^Ca 42^Ca 43^Ca 44^Ca 46^Ca 48^Ca
Atomska masa: 39,9625906 41,9586176 42,9587662 43,9554806 45,953689 47,952533
Prirodna količina (%): 96,941 0,647 0,135 2,086 0,004 0,187
Nuklearni spin: 0+ 0+ 7/2- 0+ 0+ 0+
Nuklearni magnetski moment: 0 0 -1,31727 0 0 0
Korištenje: E E E, NMR E E E

 Početna za: KALCIJ, Ca

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku